Like Crazy, in slow motion

מקודם סיימתי לראות את Like Crazy. לדעתי זה סרט מצוין, מכמה סיבות, שאחת מהם הוא שהוא היה פשוט אמיתי וטבעי.. החל מהדיאלוגים, כימיה בין השחקנים, המקומות, הסיטואציה.. והוא הותיר בי תחושה שדי קשה להסביר אותה, כאילו כל הסרט התרחש ב-Slow Motion, מלווה במוזיקה של Sigur Ros.

להמשיך לקרוא